AİR ZONE Ozon Cihazı

Ozon nedir?

Tıpta ozon:

Tedavi amaçlı ozon, başka adı ile (aktif oksijen) daima saf ozon ve saf oksijenin karışımı şeklinde kullanılır, bilinen özelliklerinden ise güçlü oksidatif ve destruktif olmasından dolayı (baktresid, virusit ve fungusid) yapıya sahiptir.

Son çalışmalarda ozon tedavisinden sonra lökositlerin fagositik aktivitelerinin arttığı ve immunglobulin düzeyleri yani başka bir deyim ile bağışıklık sisteminin yükseldiği ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin engellendiği tespit edilmiştir.

Kural olarak hastalıkların tedavisinde oksijen / Ozon tedavisi diğer tedavilere ek olarak uygulanıp, tamamlayıcı tedavi grubuna girmektedir.

Şehirlerde yaşamak, toksinlere maruz kalmak demektir, stres ise organizmamızı oksijensiz bırakmaktadır. Bu olumsuz dış etkenler, vücudumuzu negatif sağlık şartları etkisi altında bırakmaktadır ve değişik hastalıklara neden olmaktadır.

Ozon’un Tarihi

Ozonun varlığını dünyada ilk kez 1785 yılında Martinus Van Marum (1750 – 1837) bulmuştur. Fakat bulduğunun ozon olduğunu bilememiştir. Elektrik konusunda çalışmalar yapan Marum İngiliz makine yapımcısı John Cuthbertson (1743 – 1821 ) ile birlikte yüksek elektrik akımları konusunda denemeler yapıyorlardı. Bu esnada havada bir koku ve çok açık mavi renkte bir gaz oluştuğunu belirlediler. Bunun elektriğin bir çeşit kokusu olabileceğini düşündüler. Kimyasal olarak ozon gazı ancak ilk kez İsviçre’de yaşayan Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799 – 1868) tarafından 1840 yılında kanıtlandı ve ne olduğunu belirlendi. Adını da Grek dilindeki koku, kokmak anlamında (ozein) ozon olarak tanımladı.

OZON TEDAVİ HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

Ozon tedavisi ile birçok patolojik durum daha iyi hale gelir veya tamamen düzelir. Bu durum bir çok bilimsel araştırma ve yayın ile kanıtlanmıştır. Kural olarak hastalıkların tedavisinde ozon diğer tedavilere ek olarak uygulanır, alternatif değil, tamamlayıcı tedavi grubuna girer.

Ozon terapi, bilimsel kurallara uygun ve hijyenik olarak uygulandığı taktirde tamamen güvenli ve etkili bir uygulamadır.

Doğal olarak,diğer tıbbi tedavi yöntemlerinde de olduğu gibi % 100 garanti hiçbir zaman vaad edilemez, tedavi başarısı uygulanan duruma, hastalığın ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Ancak ozon terapi ile hastanın genel durumunda iyileşme ve yakınmalarında azalma mutlaka olmaktadır. Başarı hastanın ve hastalığın durumuna bağlı olduğu gibi uygulanan yönteme, tedavide verilen ozon gazı konsantrasyonuna ve uygulama sıklığına bağlıdır.

Yaşlanma karşıtı, yeniden canlanma

İş hayatındaki stres, yoğun çalışma temposu ,zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon tedavisine çok iyi yanıt verir.Ozonun kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma akivasyonu sonucu sağladığı genel iyilik hali ile kişiler kendilerini yenilenmiş hissetmektedirler. Profesyonel sporcular, işadamları, sanatçılar ve hanımlar bu tedaviden oldukça faydalanmaktadırlar. Ozon fiziksel performans ve dayanıklılığı arttırmaktadır.

Yaşlı kişilerde önlem ve tedavi

Yaşlı kişiler ozon tedavisine oldukça iyi yanıt verirler. Bütün klinik avantajlarının yanı sıra oksijenin dokular tarafından daha iyi kullanımını sağlar, bağışıklık sistemini harekete geçirir ve vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikallere karşı savaşan hücrelerini harekete geçirir.

Bunun ötesinde beyindeki dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri mevcuttur (bu durumlarda zihinsel ve fiziksel performansda azalma yürüme güçlüğü ve baş dönmesi hissedilir). Bunlara ek olarak, ozon tedavisi yaşam kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır.

Dolaşım bozuklukları

Atardamarla ilgili dolaşım bozukluklarında diğer semptomların yanı sıra bacaklarda hissedilen soğukluk, kısa yürüyüşler sonrasında ayaklarda hissedilen ağrılar alarm veren semptomlardır. Bu durum ozon uygulamaları için 40 yıldır çok önem oluşturur.

Ozon tedavisinin dolaşım bozukluklarında ki başarısı yapılmış bir çok sayıda bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır.

OZON HAKKINDA BİLMEDİKLERİMİZ

Göz Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Yaşa bağlı dolaşım bozuklukları, atrofik ve dejeneratif değişikliklerle, gözümüzün fonksiyonlarınıda etkilemektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, Ozon terapi sonrası 6-8 ay içerisinde görme fonksiyonunda iyileşmeler kaydedilmiştir.Tedavinin devam ettirilmesi halinde görsel performansta artış gözlenmiş veya daha kötüye gidişin durdurulmakta olduğu saptanmıştır.

Kanser ve Ozon Terapi

Kanser hastalarında ozon tedavisi tamamlayıcı tedavi olarak oldukça başarılıdır. Burada ozonu immun sistem (bağışıklık sistemi) aktivasyonunda kullanmaktayız. İmmun hücreler (lenfositler, yardımcı ve baskılayıcı hücreler, natural killer hücreler), cytokin denilen haberci proteinleri üretmek için ozonun başlattığı biyolojik reaksiyonlar yoluyla aktif hale getirilir. Aslında, ozon vücudun kendi interferon ve interlökinlerini artan miktarlarda üretmesini sağlar. Ozonlanmış kanın hastaya verilmesiyle, pozitif olarak artan bir immün reaksiyonu başlatılır. Bu aynı zamanda vücudun genel direncinin ve zindeliğinin artmasına katkıda bulunur.

Ayrıca, kanser tedavisinin önemli bir parçası olan kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinde, bizzat bu tedavi yöntemlerinin vücutda yarattığı olumsuz etkileri hafifletmek ve geriye döndürmek için, ozon terapi yaygın ve etkili olarak kullanılan tamamlayıcı bir tedavi olarak çok değerlidir.

Deri Hastalıkları ve Cilt Problemleri

Ozonun mantar ve bakterileri yok edici özelliği, 100 yıl boyunca içme suyunun arıtılmasında başarılı bir şekilde kullanıldı. Bu özellikleri, inatçı deri lezyonları ve mantarlarla savaşta medikal ozonu çok etkili bir tedavi seçeneği yapar. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlu ayaklar, gövdedeki mantar enfeksiyonları, mukozaların mantar enfeksiyonları etkili kullanım alanlarıdır.

Kronik Enfeksiyon Yaraları

Kronik enfekte yaraların lokal tedavisi, mesela açık yatak yaraları (dekubitus ülserleri), alt bacağın ülserleri (ulkus kruris), şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları ve gangren, tıbbi ozonun klasik uygulama alanlarından bazılarıdır. Burada öncelikle, mikropsuz ve temiz yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan özelliğinden, diğer deyişle bakterisid ve fungisid etkisinden yararlanılır. Yaranın temizlenmesinden itibaren, düşük dozda ozon uygulayarak iyileşme süreci hızlandırılır.

Bağırsak Hastalıkları

Kronik enflamasyonlu bağırsak hastalıklarında, özellikle erken dönemde, rektal Ozon gazı uygulanması şeklinde yapılan lokal uygulamanın çok yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Viral hastalıklar; Herpes simplex (fasiyal herpes), herpes zoster (zona)

Uçuğun her iki tipi, virüsler tarafından oluşur. Dudak uçuğu, sık sık tekrar eden ve ağrılı bir hastalıktır. Çok başarılı bir şekilde diğer tıbbi metotlarla ozonun kombinasyonu şeklinde tedavi edilir.

Herpes zoster ve zona durumlarında, ozonlu su kompresleri ve ozonlu kan transfüzyonu şeklinde iki farklı yoldan tamamlayıcı uygulama faydalıdır.

Karaciğerin Viral Hastalıkları (Hepatit A,B,C)

Karaciğerin iyileştirilmesi, tıbbi ozon için klasik tedaviler arasında sayılır. Hepatit A diğerlerine göre problemsiz ve tamamen iyileşebilirken, virüsün diğer şekli, hepatit B, sıklıkla kronik bir şekilde seyreder. Burada klasik tıbbi tedavi metotlarına ilave olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon/oksijen gazının kontrollü bir şekilde verilmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Aynı yöntemler ayrıca kuluçka süresi yıllar süren ve sabit kalan bir karaciğer hastalığı olarak teşhis edilemeyen hepatit C hastalığına da uygulanır.

Eklem Hastalıkları

Eklem hastalıklarında, özellikle evre 1 ve 2, bir başka deyişle ağır kemik deformasyonlarının olmadığı durumlarda, medikal ozon uygulamalarına cevap verir. Gonartroz (diz eklemi enflamasyonu) ya da diz ve omuz eklemlerindeki aktif artritik form tedaviye cevap veren sınıfa dahildir. Standart tıbbi metodlara ilave olarak bu gibi durumlarda eklemiçi ozon enjeksiyonu başarıyla uygulanır. Bağışıklık sistemini güçlendirme ve kıkırdak metabolizmasını aktive etme özelliklerine ek olarak burada ozonun tamamıyla antienflamatuar özelliğinden faydalanılmaktadır.

AİR ZONE OZON CİHAZI

% 99.9 mükemmel sterilize etme gücüne sahiptir. Sebze ve meyvelerin taze tutulmasına, su arıtma tasarrufu sağlanmasına, kötü kokuların yok edilmesine, saç ve cilt bakımında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, yaşlanma etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur. Evinizi, İş yerinizi, Home ofislerinizi ozon dezenfektanı ile kolaylık ile sterilize edebilirsiniz.